Vervoer naar de kerk

Voor minder valide kerkgangers is er de mogelijkheid om naar en van de kerk gereden
te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met diaken Bos,
telefoon: 41 75 15, email : neesenjannybos@live.nl