Huisbijbelkring

In onze wijkgemeente zijn 14 huisbijbelkringen actief. Ze vormen belangrijke cellen in de gemeente. De kring kan helpen om een plekje te vinden binnen het geheel van onze grote gemeente. Huisbijbelkringen komen acht tot tien keer per seizoen bij elkaar bij iemand thuis. Na voorbereiding thuis, wordt er op de kringavond samen over doorgepraat. We zoeken naar wat God tot ons wil zeggen en proberen vanuit het Schriftgedeelte lijnen te trekken naar ons dagelijks leven.

Dit jaar behandelen we het bijbelboek Kolossenzen aan de hand van het boekje ‘Geloof, liefde en hoop’ van ds. J. Maasland. In de brief van Paulus aan de christenen in Kolosse worden dezelfde principes doorgegeven die nog altijd van belang zijn voor christenen en kerken vandaag. Hetzelfde vaste geloof, dezelfde onderlinge liefdesband en dezelfde eeuwige hoop zorgen ook in onze tijd voor eenheid en verbondenheid. Nieuw is dat dit jaar het boekje gemeentebreed behandeld zal gaan worden. De predikanten van de verschillende wijken zullen ook diverse preken houden vanuit dit boek.
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een kring! Met zoveel kringen is er voor iedereen wel een geschikte plek te vinden.
Aanmelden kan bij Janneke van ‘t Ooster (algemeen coördinator huisbijbelkringen),
Grote Beek 36, 43 65 00,  bergjanneke@gmail.com