Gebedskring Wijk 1

05-07-2018 (20:00 - 21:00) | De Hof
Wat voedsel is voor het lichaam, is het gebed voor de ziel. Het is een vrijmoedig naderen
tot God vanuit een besef dat hij voortdurend bij ons is en de hele wereld bestuurt naar zijn
onbegrijpelijke raad. Ja, dát is het! Tegelijkertijd is het het machtigste wapen wat wij
als christen hebben. Geweldig! Als gebedskring komen we elke eerste donderdag van
de maand in De Hof samen. Hoe zo’n avond er uit ziet? We beginnen om 20.00 uur. We
slaan de Bijbel open en één van ons vraagt God om Zijn Zegen. Aan de hand van de
kerkbode nemen we alle gebedspunten en dankpunten door. Daarna leggen we alles
bij onze God neer en laten het bij Hem. Wat een oefening! Rond 21.00 uur sluiten we af.
Onze groep is niet groot, maar wel trouw. Wie wil aanschuiven, van harte welkom.
Contactpersoon: Rita van Zijtveld-Bos, 06-10591131.